Hôm nay, Thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021
Thứ Sáu, 26/06/2020 - 15:06:03
Tuần 39-40

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-06-2020

Indesign CC (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

06-07-2020

Indesign CC (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

01-07-2020

Indesign CC (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm.

MT03, Lầu 6

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

08-07-2020

Indesign CC (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

03-07-2020

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

10-07-2020

Lớp nghỉ

 

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-06-2020

Photoshop CC (23)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

06-07-2020

Nhiếp ảnh (2)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT04, Lầu 9

THỨ TƯ

01-07-2020

Photoshop CC

Thi kết thúc môn

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

08-07-2020

Nhiếp ảnh (3)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT04, Lầu 9

THỨ SÁU

03-07-2020

Nhiếp ảnh (1)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

MT04, Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-07-2020

Nhiếp ảnh (4)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Studio, lầu 8
Nhà cũ

 

 

 

CHỦ NHẬT

12-07-2020

Nhiếp ảnh (5)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Bưu điện thành phố

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.