Hôm nay, Thứ Sáu ngày 4 tháng 12 năm 2020
Thứ Bảy, 16/05/2020 - 11:10:23
Tuần 33-34

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-05-2020

Photoshop CC (14)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu9

 

THỨ HAI

25-05-2020

Photoshop CC (17)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu9

THỨ TƯ

20-05-2020

Photoshop CC (15)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu9

 

THỨ TƯ

27-05-2020

Photoshop CC (18)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu9

THỨ SÁU

22-05-2020

Photoshop CC (16)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu9

 

THỨ SÁU

29-05-2020

Photoshop CC (19)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu9

   Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-05-2020

Photoshop CC (6)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05,Lầu9

 

THỨ HAI

25-05-2020

Photoshop CC (9)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05,Lầu9

THỨ TƯ

20-05-2020

Photoshop CC (7)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05,Lầu9

 

THỨ TƯ

27-05-2020

Photoshop CC (10)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05,Lầu9

THỨ SÁU

22-05-2020

Photoshop CC (8)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05,Lầu9

 

THỨ SÁU

29-05-2020

Photoshop CC (11)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05,Lầu9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.