Hôm nay, Thứ Ba ngày 14 tháng 7 năm 2020
Thứ Bảy, 30/11/2019 - 12:14:22
Tuần 31-32

  Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-12-2019

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: ThS.Vũ Thủy Vân

CL10, lầu 9

 

THỨ HAI

09-12-2019

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: ThS.Vũ Thủy Vân

CL10, lầu 9

THỨ TƯ

04-12-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

11-12-2019

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: ThS.Vũ Thủy Vân

CL10, lầu 9

THỨ SÁU

06-12-2019

Typography (2)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

 

THỨ SÁU

13-11-2019

Typography (3)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

 

  Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-12-2019

Typography (2)

Gv: ThS.Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

 

THỨ HAI

09-12-2019

Typography (5)

Gv: ThS.Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

CL10, lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ TƯ

04-12-2019

Typography (3)

Gv: ThS.Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9


 

THỨ TƯ

11-12-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

06-12-2019

Typography (4)

Gv: ThS.Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

 

THỨ SÁU

13-12-2019

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL10, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.