Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Hai, 28/01/2019 - 12:17:36
Tuần 9 - 10

Lớp GD 40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

 

NGÀY HỌC

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

GHI CHÚ

THỨ HAI 

18-02-2019

Qui chế học tập & mạng nội bộ

Gv: Nguyễn Anh Minh

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

20-02-2019

Hệ điều hành Mac OS (1)

Gv: Trương Minh Thiên

CL14, Lầu 8

 

THỨ SÁU 

22-02-2019

Hệ điều hành Mac OS (2)

Gv: Trương Minh Thiên

CL14, Lầu 8

 

 

 

 

 

THỨ HAI 

25-02-2019

Hệ điều hành Mac OS (3)

Gv: Trương Minh Thiên

CL14, Lầu 8

 

THỨ TƯ

27-02-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL2, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-03-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL2, Lầu 9

 

                 

 

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

GHI CHÚ

THỨ HAI

18-02-2019

Qui chế học tập & mạng nội bộ

Gv: Nguyễn Anh Minh

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ 

20-02-2019

Hệ điều hành Mac OS (1)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14, Lầu 8

 

THỨ SÁU

22-02-2019

Hệ điều hành Mac OS (2)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14, Lầu 8

 

 

 

THỨ HAI 

25-02-2019

Hệ điều hành Mac OS (3)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14, Lầu 8

 

THỨ TƯ 

27-02-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (1)

Gv: Ths. Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-03-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (2)

Gv: Ths. Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

 

            

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.