Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Chủ nhật, 20/01/2019 - 07:00:22
Tuần 5 - 6 Tuần 7 - 8

 

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 5]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-01-2019

 Drawing (9)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

 

104 , Lầu 10

 

THỨ HAI

04-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

23-01-2019

Drawing (10)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

Chấm bài tại lớp

104 , Lầu 10

 

THỨ TƯ

06-02-2019

 

THỨ SÁU

25-01-2019

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

08-02-2019

 

NGÀY HỌC

[Tuần 6]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-01-2019

NGHỈ TẾT

 

 

THỨ HAI

11-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

30-01-2019

 

 

THỨ TƯ

13-02-2019

 

THỨ SÁU

01-02-2019

 

 

THỨ SÁU

15-02-2019

 

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 5]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-01-2019

Drawing (9)

Gv: BiệnXuânTrường

104 , Lầu 10

 

THỨ HAI

04-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

23-01-2019

Drawing (10)

Gv: Biện Xuân Trường

Chấm bài tại lớp

104 , Lầu 10

 

THỨ TƯ

06-02-2019

 

THỨ SÁU

25-01-2019

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

08-02-2019

 

NGÀY HỌC

[Tuần 6]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-01-2019

NGHỈ TẾT

 

 

THỨ HAI

11-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

30-01-2019

 

 

THỨ TƯ

13-02-2019

 

THỨ SÁU

01-02-2019

 

 

THỨ SÁU

15-02-2019

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.