Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 05/01/2019 - 12:39:42
Tuần 3 - 4

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 3]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 4]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-01-2019

Drawing (3)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

104

 Lầu 10

 

THỨ HAI

14-01-2019

Drawing (6)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

104 Lầu 10

THỨ TƯ

09-01-2019

Drawing (4)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

104

 Lầu 10

 

THỨ TƯ

16-01-2019

Drawing (7)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

104 Lầu 10

THỨ SÁU

11-01-2019

Drawing (5)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

104

 Lầu 10

 

THỨ SÁU

18-01-2019

Drawing (8)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

104 Lầu 10

CHỦ NHẬT

13-01-2019

Vẽ ngoại cảnh-Lăng Ông Bà Chiểu (1)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

 

 

CHỦ NHẬT

20-01-2019

Vẽ ngoại cảnh-Lăng Ông Bà Chiểu (2)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

  Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 3]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 4]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-01-2019

Drawing (3)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

104 Lầu 10

 

THỨ HAI

14-01-2019

Drawing (6)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

104 Lầu 10

THỨ TƯ

09-01-2019

Drawing (4)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

104 Lầu 10

 

THỨ TƯ

16-01-2019

Drawing (7)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

104 Lầu 10

THỨ SÁU

11-01-2019

Drawing (5)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

104 Lầu 10

 

THỨ SÁU

18-01-2019

Drawing (8)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

104 Lầu 10

CHỦ NHẬT

13-01-2019

Vẽ ngoại cảnh-Lăng Ông Bà Chiểu (1)

Gv: Biện Xuân Trường

 

CHỦ NHẬT

20-01-2019

Vẽ ngoại cảnh-Lăng Ông Bà Chiểu (2)

Gv: Biện Xuân Trường

   

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.