Hôm nay, Thứ Hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Thứ Bảy, 30/03/2019 - 13:30:52
Tuần 15 - 16

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-04-2019

Illustrator CC (8)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-04-2019

Illustrator CC (10)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

03-04-2019

Illustrator CC (9)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-04-2019

Illustrator CC (11)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

05-04-2019

Màu sắc & bố cục phần 2 (1)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Màu sắc & Bố cục phần 1 cho TT trung tâm

CL6, Lầu 9

Sau 11h bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

12-04-2019

Màu sắc & bố cục phần 2 (2)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-04-2019

Illustrator CC (8)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-04-2019

Illustrator CC (11)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

03-04-2019

Illustrator CC (9)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-04-2019

Illustrator CC (12)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

05-04-2019

Illustrator CC (10)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

Nộp bài Màu sắc & bố cục Phần 1 tại TT trung tâm

CL3, Lầu 9

Sau 20h bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

12-04-2019

Illustrator CC (13)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.