Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 16/03/2019 - 10:50:00
Tuần 13 - 14

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2019

Illustrator CC (2)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-03-2019

Illustrator CC (5)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6,Lầu9

 

THỨ TƯ

20-03-2019

Illustrator CC (3)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-03-2019

Illustrator CC (6)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

22-03-2019

Illustrator CC (4)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-03-2019

Illustrator CC (7)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

   

Lớp GD40-B (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2019

Illustrator CC (2)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-03-2019

Illustrator CC (5)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

20-03-2019

Illustrator CC (3)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-03-2019

Illustrator CC (6)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

22-03-2019

Illustrator CC (4)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-03-2019

Illustrator CC (7)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.