Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 02/03/2019 - 15:44:04
Tuần 11 - 12

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL2, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-03-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL2, Lầu 9

THỨ TƯ

06-03-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL2, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-03-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL2, Lầu 9

THỨ SÁU

08-03-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL2, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-03-2019

Illustrator CC (1)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

   

Lớp GD40-B (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (3)

Gv: Ths. Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-03-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (6)

Gv: Ths. Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

THỨ TƯ

06-03-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (4)

Gv: Ths. Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-03-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (7)

Gv: Ths. Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

THỨ SÁU

08-03-2019

Màu sắc & Bố Cục P1 (5)

Gv: Ths. Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-03-2019

Illustrator CC (1)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.