Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Sáu, 26/10/2018 - 10:25:04
Tuần 9 - 10

 

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

ILLustrator CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-11-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

31-10-2018

ILLustrator CC (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-11-2018

ILLustrator CC (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

02-11-2018

ILLustrator CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

Nộp bài Màu sắc & Bố cục-Phần 1 ngày 16-11-2018

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-11-2018

ILLustrator CC (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

 

  

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (3)

Gv: Ths. Bùi Hải Châu

CL2, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-11-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

31-10-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (4)

Gv: Ths. Bùi Hải Châu

CL2, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-11-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (5)

Gv: Ths. Bùi Hải Châu

CL2, Lầu 9

THỨ SÁU

02-11-2018

ILLustrator CC (6)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-11-2018

ILLustrator CC (7)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

  

 Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

ILLustrator CC (3)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-11-2018

ILLustrator CC (6)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

31-10-2018

ILLustrator CC (4)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-11-2018

ILLustrator CC (7)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

02-11-2018

ILLustrator CC (5)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

Nộp bài Màu sắc & Bố cục-Phần 1 ngày 16-11-2018

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-11-2018

ILLustrator CC (8)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.