Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Sáu, 12/10/2018 - 09:11:43
Tuần 7 - 8

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL1, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-10-2018

ILLustrator CC (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

17-10-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL1, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-10-2018

ILLustrator CC (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

19-10-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL1, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-10-2018

ILLustrator CC (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3, Lầu 9

 

 

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

ILLustrator CC (2)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-10-2018

ILLustrator CC (4)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

17-10-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (1)

Gv: Ths. Bùi Hải Châu

CL2, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-10-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (2)

Gv: Ths. Bùi Hải Châu

CL2, Lầu 9

THỨ SÁU

19-10-2018

ILLustrator CC (3)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-10-2018

ILLustrator CC (5)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

 

Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (4)

Gv: Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-10-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (7)

Gv: Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

THỨ TƯ

17-10-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (5)

Gv: Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-10-2018

ILLustrator CC (1)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

19-10-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (6)

Gv: Vũ Thủy Vân

CL1, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-10-2018

ILLustrator CC (2)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL7, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.