Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 16/03/2019 - 10:58:26
Tuần 29 - 30

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2019

Nhiếp ảnh (6)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

Studio,Lầu 10

 

THỨ HAI

25-03-2019

Thiết kế hệ thống CIP (1)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

THỨ BA

19-03-2019

Nhiếp ảnh (7)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Từ 18h-21h

 

 

 

 

THỨ TƯ

20-03-2019

Nhiếp ảnh (8)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Studio,Lầu 10

 

THỨ TƯ

27-03-2019

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

22-03-2019

Lớp nghỉ

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-03-2019

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT

CL8, Lầu 9

Sau 11h bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2019

Nhiếp ảnh (1)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-03-2019

Nhiếp ảnh (4)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL9, Lầu 9

THỨ TƯ

20-03-2019

Nhiếp ảnh (2)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Bưu điện Thành Phố

 

THỨ TƯ

27-03-2019

Nhiếp ảnh (5)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Chùa Kỳ Quang

THỨ SÁU

22-03-2019

Nhiếp ảnh (3)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL9, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-03-2019

Nhiếp ảnh (6)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Studio, Lầu 10

 

Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2019

Nhiếp ảnh (1)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-03-2019

Nhiếp ảnh (5)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

THỨ TƯ

20-03-2019

Nhiếp ảnh (2)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

CL9, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-03-2019

Nhiếp ảnh (6)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

22-03-2019

Nhiếp ảnh (3)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

CL9, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-03-2019

Nhiếp ảnh (7)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Studio,Lầu10

CHỦ NHẬT

24-03-2019

Nhiếp ảnh (4)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Bưu điện Thành phố

   Từ 8h-11h

 

CHỦ NHẬT

31-03-2019

Nhiếp ảnh (8)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

    Chùa

Diệu Pháp

Từ 8h-11h

 

 

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.