Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 02/03/2019 - 15:42:03
Tuần 27 - 28

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2019

Photoshop CC (23)

GV: ThS. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-03-2019

Nhiếp ảnh (2)

Gv: Biện Xuân Trường

Chụp hình tại Bưu điện TP

THỨ TƯ

06-03-2019

Photoshop CC 

Thi kết thúc môn

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-03-2019

Nhiếp ảnh (3)

Gv: Biện Xuân Trường

    CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

08-03-2019


Nhiếp ảnh (1)

Gv: Biện Xuân Trường

CL8, Lầu 9 

 

THỨ SÁU

15-03-2019

Nhiếp ảnh (4)

Gv: Biện Xuân Trường

CL8, Lầu 9

   

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2019

Photoshop CC (20)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-03-2019

Photoshop CC (23)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

06-03-2019

Photoshop CC (21)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-03-2019

Photoshop CC

Thi kết thúc môn

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

08-03-2019

Photoshop CC (22)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-03-2019

Nghỉ

 

   

 

 Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2019

Photoshop CC (20)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-03-2019

Photoshop CC (22)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

06-03-2019

Nghỉ

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-03-2019

Photoshop CC (23)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

08-03-2019

Photoshop CC (21)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-03-2019

Photoshop CC

Thi kết thúc môn

 CL6, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.