Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Hai, 28/01/2019 - 12:14:45
Tuần 25 - 26

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-02-2019

Photoshop CC (18)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-02-2019

Photoshop CC (21)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

20-02-2019

Photoshop CC (19)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-02-2019

Photoshop CC (22)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

22-02-2019

Photoshop CC  (20)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-03-2019

Nghỉ

   

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-02-2019

Photoshop CC (14)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-02-2019

Photoshop CC (17)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

20-02-2019

Photoshop CC (15)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-02-2019

Photoshop CC (18)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

22-02-2019

Photoshop CC (16)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-03-2019

Photoshop CC (19)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

   

 

 Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

 

18-02-2019

Photoshop CC (14)

 

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

 

25-02-2019

Photoshop CC (17)

 

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

 

20-02-2019

Photoshop CC (15)

 

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

 

27-02-2019

Photoshop CC (18)

 

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

 

22-02-2019

Photoshop CC (16)

 

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

 

01-03-2019

Photoshop CC (19)

 

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.