Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Chủ nhật, 20/01/2019 - 06:57:22
Tuần 21 - 22 Tuần 23 - 24

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-01-2019

Photoshop CC (16)

Gv: ThS. LêHoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

04-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

23-01-2019

Nghỉ

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

06-02-2019

 

THỨ SÁU

25-01-2019

Photoshop CC (17)

Gv: ThS. LêHoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

08-02-2019

 

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-01-2019

NGHỈ TẾT

 

 

THỨ HAI

11-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

30-01-2019

 

 

THỨ TƯ

13-02-2019

 

THỨ SÁU

01-02-2019

 

 

THỨ SÁU

15-02-2019

 

 

 Lớp GD39-A2 (ThờigianhọcSáng 2,4,6từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-01-2019

Photoshop CC (11)

Gv: Ths. LêPhươngThảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

04-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

23-01-2019

Photoshop CC (12)

Gv: Ths. LêPhươngThảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

06-02-2019

 

THỨ SÁU

25-01-2019

Photoshop CC (13)

Gv: Ths. LêPhươngThảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

08-02-2019

 

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-01-2019

NGHỈ TẾT

 

 

THỨ HAI

11-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

30-01-2019

 

 

THỨ TƯ

13-02-2019

 

THỨ SÁU

01-02-2019

 

 

THỨ SÁU

15-02-2019

 

 

 Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-01-2019

Photoshop CC (12)

Gv: Ths. LêHoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

04-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

23-01-2019

Photoshop CC (13)

Gv: Ths. LêHoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

06-02-2019

 

THỨ SÁU

25-01-2019

Photoshop CC

Thigiữamôn Photoshop CC

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

08-02-2019

 

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-01-2019

NGHỈ TẾT

 

 

THỨ HAI

11-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

30-01-2019

 

 

THỨ TƯ

13-02-2019

 

THỨ SÁU

01-02-2019

 

 

THỨ SÁU

15-02-2019

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.