Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 05/01/2019 - 12:25:57
Tuần 19 - 20

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-01-2019

Photoshop CC (11)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-01-2019

Photoshop CC

Thi giữa môn Photoshop CC

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

09-01-2019

Photoshop CC (12)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-01-2019

Photoshop CC (14)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

11-01-2019

Photoshop CC (13)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-01-2019

Photoshop CC (15)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

   

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-01-2019

Photoshop CC (6)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-01-2019

Photoshop CC (9)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

09-01-2019

Photoshop CC (7)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-01-2019

Photoshop CC (10)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

11-01-2019

Photoshop CC (8)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-01-2019

Photoshop CC

Thi giữa môn Photoshop CC

CL6, Lầu 9

   

 

 Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-01-2019

Photoshop CC (6)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-01-2019

Photoshop CC (9)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

09-01-2019

Photoshop CC (7)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-01-2019

Photoshop CC (10)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

11-01-2019

Photoshop CC (8)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-01-2019

Photoshop CC (11)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.