Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Chủ nhật, 23/12/2018 - 11:18:01
Tuần 17 - 18

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

Photoshop CC (6)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

26-12-2018

Photoshop CC (7)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-01-2019

Photoshop CC (9)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

28-12-2018

Photoshop CC (8)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-01-2019

Photoshop CC (10)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

   

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

Photoshop CC (1)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

26-12-2018

Photoshop CC (2)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-01-2019

Photoshop CC (4)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

28-12-2018

Photoshop CC (3)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-01-2019

Photoshop CC (5)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

   

 Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

Photoshop CC (1)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

26-12-2018

Photoshop CC (2)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-01-2019

Photoshop CC (4)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

28-12-2018

Photoshop CC (3)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-01-2019

Photoshop CC (5)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.