Hôm nay, Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019
Thứ Bảy, 08/12/2018 - 11:06:44
Tuần 15 - 16

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

ILLustrator CC

Thi kết thúc môn

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-12-2018

Photoshop CC (3)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

12-12-2018

Photoshop CC (1)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-12-2018

Photoshop CC (4)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

14-12-2018

Photoshop CC (2)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-12-2018

Photoshop CC (5)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

   

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

ILLustrator CC (15)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL2, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-12-2018

ILLustrator CC (18)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

12-12-2018

ILLustrator CC (16)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL2, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-12-2018

ILLustrator CC (19)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

14-12-2018

ILLustrator CC (17)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-12-2018

ILLustrator CC

Thi kết thúc môn

CL6, Lầu 9

   

 Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

ILLustrator CC (15)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-12-2018

ILLustrator CC (18)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

12-12-2018

ILLustrator CC (16)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-12-2018

ILLustrator CC (19)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

14-12-2018

ILLustrator CC (17)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-12-2018

Photoshop CC 

Thi kết thúc môn

CL3, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.