Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Chủ nhật, 25/11/2018 - 13:08:59
Tuần 13 - 14

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

Màu sắc & Bố cục P2 (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

03-12-2018

ILLustrator CC (16)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

28-11-2018

ILLustrator CC (14)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-12-2018

ILLustrator CC (17)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

30-11-2018

ILLustrator CC (15)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-12-2018

ILLustrator CC (18)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

   

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

Màu sắc & Bố Cục P2 (1)

Gv: Ths. Bùi Hải Châu

CL2, Lầu 9

 

THỨ HAI

03-12-2018

ILLustrator CC (12)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

28-11-2018

Màu sắc & Bố Cục P2 (2)

Gv: Ths. Bùi Hải Châu

Nộp bài Màu sắc & Bố cục - Phần 1 cho TT Trung tâm

CL2, Lầu 9

Sau 10g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ TƯ

05-12-2018

ILLustrator CC (13)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

30-11-2018

Màu sắc & Bố Cục P2 (3)

Gv: Ths. Bùi Hải Châu

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-12-2018

ILLustrator CC (14)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

   

 Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

Màu sắc & Bố cục P2 (1)

Gv: Ths. Vũ Thuỷ Vân

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

03-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

28-11-2018

Màu sắc & Bố cục P2 (2)

Gv: Ths. Vũ Thuỷ Vân

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-12-2018

ILLustrator CC (13)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

30-11-2018

Màu sắc & Bố cục P2 (3)

Gv: Ths. Vũ Thuỷ Vân

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-12-2018

ILLustrator CC (14)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.