Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Ba, 28/08/2018 - 17:59:10
Tuần 1 - 2

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-09-2018

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

10-09-2018

Drawing (2)
Gv: Lê Phi Hùng

102, Lầu 10 

THỨ TƯ

05-09-2018

Quy chế học tập & mạng nội bộ 
Gv: Nguyễn Anh Minh

CL3, Lầu 9 

 

THỨ TƯ

12-09-2018

Drawing (3)
Gv: Lê Phi Hùng

102, Lầu 10 

THỨ SÁU

07-09-2018

Drawing (1)
Gv: Lê Phi Hùng

102, Lầu 10 

 

THỨ SÁU

14-09-2018

Drawing (4)
Gv: Lê Phi Hùng

102, Lầu 10 

 

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-09-2018

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

10-09-2018

Drawing (2)
Gv: Ths. Biện Xuân Trường

104, Lầu 10 

THỨ TƯ

05-09-2018

Quy chế học tập & mạng nội bộ 
Gv: Nguyễn Anh Minh

CL3, Lầu 9 

 

THỨ TƯ

12-09-2018

Drawing (3)
Gv: Ths. Biện Xuân Trường

104, Lầu 10 

THỨ SÁU

07-09-2018

Drawing (1)
Gv: Ths. Biện Xuân Trường

104, Lầu 10 

 

THỨ SÁU

14-09-2018

Drawing (4)
Gv: Ths. Biện Xuân Trường

104, Lầu 10 

 

Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-09-2018

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

10-09-2018

Drawing (2)
Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

102, Lầu 10 

THỨ TƯ

05-09-2018

Quy chế học tập & mạng nội bộ 
Gv: Nguyễn Anh Minh

CL5, Lầu 9 

 

THỨ TƯ

12-09-2018

Drawing (3)
Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

102, Lầu 10 

THỨ SÁU

07-09-2018

Drawing (1)
Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

102, Lầu 10 

 

THỨ SÁU

14-09-2018

Drawing (4)
Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

102, Lầu 10 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.