Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 16/03/2019 - 10:37:48
Tuần 47 - 48

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2019

Typography (4)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Ý tưởng sáng tạo cho TT trung tâm

CL10, Lầu 9

Sau 11h bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

25-03-2019

Typography (7)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

20-03-2019

Typography (5)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-03-2019

Typography (8)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

22-03-2019

Typography (6)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-03-2019

Typography (9)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2019

Typography (4)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-03-2019

Typography (7)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

20-03-2019

Typography (5)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-03-2019

Typography (8)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

22-03-2019

Typography (6)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-03-2019

Typography (9)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.