Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 02/03/2019 - 15:40:39
Tuần 45 - 46

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2019

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-03-2019

Typography (1)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

06-03-2019

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL9, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-03-2019

Typography (2)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

08-03-2019

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL9, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-03-2019

Typography (3)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2019

Marketing (6)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-03-2019

Typography (1)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

06-03-2019

Marketing (7)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-03-2019

Typography (2)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

08-03-2019

Marketing (8)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-03-2019

Typography (3)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.