Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Hai, 28/01/2019 - 12:13:17
Tuần 43 - 44

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-02-2019

Marketing (7)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-02-2019

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL9, Lầu 9

THỨ TƯ

20-02-2019

Marketing (8)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL9, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-02-2019

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

22-02-2019

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL9, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-03-2019

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL9, Lầu 9

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-02-2019

Marketing (1)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-02-2019

Marketing (4)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

20-02-2019

Marketing (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-02-2019

Marketing (5)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

22-02-2019

Marketing (3)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

Nộp bài môn Copywrite

CL7, Lầu 9
Sau 20h30, bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

01-03-2019

Nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.