Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Chủ nhật, 20/01/2019 - 06:52:16
Tuần 39 - 40 Tuần 41 - 42

Lớp GD38-A (ThờigianhọcSáng 2,4,6từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-01-2019

Marketing (5)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

04-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

23-01-2019

Marketing (6)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

06-02-2019

 

THỨ SÁU

25-01-2019

NGHỈ

 

 

THỨ SÁU

08-02-2019

 

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-01-2019

NGHỈ TẾT

 

 

THỨ HAI

11-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

30-01-2019

 

 

THỨ TƯ

13-02-2019

 

THỨ SÁU

01-02-2019

 

 

THỨ SÁU

15-02-2019

 

  

Lớp GD38-B (ThờigianhọcTối 2,4,6từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-01-2019

Copywrite (3)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

04-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

23-01-2019

Copywrite (4)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

06-02-2019

 

THỨ SÁU

25-01-2019

NGHỈ

 

 

THỨ SÁU

08-02-2019

 

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-01-2019

NGHỈ TẾT

 

 

THỨ HAI

11-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

30-01-2019

 

 

THỨ TƯ

13-02-2019

 

THỨ SÁU

 

01-02-2019

 

 

THỨ SÁU

15-02-2019

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.