Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 05/01/2019 - 12:27:52
Tuần 37 - 38

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-01-2019

Indesign CC (12)

THI KẾT THÚC MÔN

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-01-2019

Marketing (3)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

09-01-2019

Marketing (1)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-01-2019

Marketing (4)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

11-01-2019

Marketing (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-01-2019

Nghỉ

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-01-2019

Indesign CC (9)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

Nộp bài môn Ý tưởng

CL6, Lầu 9

Sau 20h30, bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ HAI

14-01-2019

Indesign CC (12)

THI KẾT THÚC MÔN

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

09-01-2019

Indesign CC (10)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-01-2019

Copywrite (1)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

11-01-2019

Indesign CC (11)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-01-2019

Copywrite (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.