Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2019
Chủ nhật, 23/12/2018 - 11:16:32
Tuần 35 - 36

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

Nghỉ

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

26-12-2018

Indesign CC (9)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-01-2019

Indesign CC (11)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

28-12-2018

Indesign CC (10)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-01-2019

Indesign CC

Thi kết thúc môn

CL10, Lầu 9

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

Indesign CC (5)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

26-12-2018

Indesign CC (6)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-01-2019

Nghỉ

THỨ SÁU

28-12-2018

Indesign CC (7)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-01-2019

Indesign CC (8)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.