Hôm nay, Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019
Thứ Bảy, 08/12/2018 - 11:01:20
Tuần 33 - 34

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

Indesign CC (4)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-12-2018

Indesign CC (6)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

12-12-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

19-12-2018

Indesign CC (7)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

14-12-2018

Indesign CC (5)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-12-2018

Indesign CC (8)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL10, Lầu 9

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-12-2018

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

12-12-2018

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-12-2018

Indesign CC (4)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

14-12-2018

Indesign CC (3)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-12-2018

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.