Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Chủ nhật, 25/11/2018 - 13:10:26
Tuần 31 - 32

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

Nhiếp ảnh (6)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

03-12-2018

Indesign CC (1)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

28-11-2018

Nhiếp ảnh (7)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-12-2018

Indesign CC (2)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

30-11-2018

Nhiếp ảnh (8)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Nộp bài Nhiếp ảnh sau 1 tuần 07-12-2018

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-12-2018

Indesign CC (3)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT Trung tâm

CL10, Lầu 9

Sau 10g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

03-12-2018

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

28-11-2018

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-12-2018

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: Ths. Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT Trung tâm

CL6, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trể hạn, 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

THỨ SÁU

30-11-2018

Indesign CC (1)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-12-2018

Indesign CC (2)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

CL6, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.