Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Bảy, 10/11/2018 - 08:58:42
Tuần 29 - 30

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

Nghi

 

THỨ HAI

19-11-2018

Nhiếp ảnh (3)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Chụp ngoại cảnh

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

THỨ TƯ

14-11-2018

Nhiếp ảnh (1)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-11-2018

Nhiếp ảnh (4)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Studio, Lầu 10

THỨ SÁU

16-11-2018

Nhiếp ảnh (2)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-11-2018

Nhiếp ảnh (5)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Studio, Lầu 10

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

Nhiếp ảnh (3)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-11-2018

Nhiếp ảnh (7)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

Studio, Lầu 10

THỨ TƯ

14-11-2018

Nhiếp ảnh (4)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-11-2018

Nhiếp ảnh (8)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

Studio, Lầu 10

THỨ SÁU

16-11-2018

Nhiếp ảnh (5)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

Chụp ngoại cảnh

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

 

THỨ SÁU

23-11-2018

Nghỉ

CHỦ NHẬT

18-11-2018

Nhiếp ảnh (6)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

Chụp ngoại cảnh

Chùa

Kỳ Quang 2

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.