Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Sáu, 26/10/2018 - 10:23:37
Tuần 27 - 28

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

Photoshop  CC (21)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-11-2018

Photoshop  CC

Thi kết thúc nôm

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

31-10-2018

Photoshop  CC (22)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-11-2018

Nghi

THỨ SÁU

02-11-2018

Photoshop  CC (23)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-11-2018

Nghi

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

Photoshop  CC (20)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-11-2018

Photoshop  CC (23)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

31-10-2018

Photoshop  CC (21)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-11-2018

Photoshop  CC

Thi kết thúc môn

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

02-11-2018

Photoshop  CC (22)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-11-2018

Nhiếp ảnh (1)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

CL6, Lầu9

CHỦ NHẬT

11-11-2018

Nhiếp ảnh (2)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

Chụp ngoại cảnh

Bưu điện Thành phố

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.