Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Sáu, 12/10/2018 - 09:09:48
Tuần 25 - 26

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

Photoshop  CC (15)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-10-2018

Photoshop  CC (18)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

17-10-2018

Photoshop  CC (16)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-10-2018

Photoshop  CC (19)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

19-10-2018

Photoshop  CC (17)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-10-2018

Photoshop  CC (20)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

Photoshop  CC (14)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-10-2018

Photoshop  CC (17)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

17-10-2018

Photoshop  CC (15)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-10-2018

Photoshop  CC (18)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

19-10-2018

Photoshop  CC (16)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-10-2018

Photoshop  CC (19)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.