Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 02/03/2019 - 15:39:30
Tuần 63 - 64

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2019

Indesign CC (4)

GV: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

CL3, Lầu 9

Sau 11g bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ HAI

11-03-2019

Indesign CC (7)

GV: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

06-03-2019

Indesign CC (5)

GV: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-03-2019

Indesign CC (8)

GV: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

08-03-2019

Indesign CC (6)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

 

15-03-2019

Indesign CC (9)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL3, Lầu 9

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2019

Tâm lý khách hàng (4)

GV: ThS. Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Brochure,catalohue cho TT trung tâm

CL4, Lầu 9

Sau 20g bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ HAI

11-03-2019

Indesign CC (2)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

06-03-2019

Nghỉ

 

THỨ TƯ

13-03-2019

Indesign CC (3)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

08-03-2019

Indesign CC (1)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-03-2019

Nghỉ 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.