Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Hai, 28/01/2019 - 12:10:16
Tuần 61 - 62

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-02-2019

 

TK CIP (7)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-02-2019

Indesign CC (1)

GV: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

20-02-2019

TK CIP (8)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-02-2019

Indesign CC (2)

GV: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

22-02-2019

TK CIP (9)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-03-2019

Indesign CC (3)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL3, Lầu 9

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-02-2019

TK Brochure Catalogues (5)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-02-2019

Tâm lý khách hàng (1)

GV: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

20-02-2019

TK Brochure Catalogues (6)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-02-2019

Tâm lý khách hàng (2)

GV: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

22-02-2019

TK Brochure Catalogues (7)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-03-2019

Tâm lý khách hàng (3)

GV: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL4, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.