Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Chủ nhật, 20/01/2019 - 06:48:10
Tuần 57 - 58 Tuần 59 - 60

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-01-2019

TK CIP (4)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

04-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

23-01-2019

TK CIP (5)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

06-02-2019

 

THỨ SÁU

25-01-2019

TK CIP (6)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

08-02-2019

 

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-01-2019

NGHỈ TẾT

 

 

THỨ HAI

11-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

30-01-2019

 

 

THỨ TƯ

13-02-2019

 

THỨ SÁU

01-02-2019

 

 

THỨ SÁU

15-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

THỨ HAI

21-01-2019

Nghỉ

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

04-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

23-01-2019

TK Brochure Catalogues (4)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

CL9, Lầu 9

 

THỨ TƯ

06-02-2019

 

THỨ SÁU

25-01-2019

NGHỈ

CL9, Lầu 9

 

THỨ SÁU

08-02-2019

 

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-01-2019

NGHỈ TẾT

 

 

THỨ HAI

11-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

30-01-2019

 

 

THỨ TƯ

13-02-2019

 

THỨ SÁU

01-02-2019

 

 

THỨ SÁU

15-02-2019

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.