Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 05/01/2019 - 12:30:08
Tuần 55 - 56

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-01-2019

TK Poster (6)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-01-2019

TK CIP (1)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

09-01-2019

TK Poster (7)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

Nộp bài Poster ngày 18-01-2019

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-01-2019

TK CIP (2)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

11-01-2019

Nghỉ

 

THỨ SÁU

18-01-2019

TK CIP (3)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài TK Poster cho TT Trung tâm

CL3, Lầu 9

Sau 11g bài học viên nộp xem như trễ hạn.

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-01-2019

TK Poster (6)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-01-2019

Brochure Catalogues (2)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

CL9, Lầu 9

THỨ TƯ

09-01-2019

TK Poster (7)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Poster ngày16/01/2019

CL9, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-01-2019

TK Brochure Catalogues (3)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Poster cho TT Trung tâm

CL9, Lầu 9

Sau 20g30 bài học

 viên nộp  xem như

trễ hạn.

THỨ SÁU

11-01-2019

TK Brochure Catalogues (1)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-01-2019

Nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.