Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2019
Chủ nhật, 23/12/2018 - 11:15:08
Tuần 53 - 54

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

TK Poster (2)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

CL7, Lầu 9

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

26-12-2018

TK Poster (3)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

Nộp bài Typo cho TT Trung tâm

CL7, Lầu 9

Sau 10g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ TƯ

02-01-2019

TK Poster (5)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

28-12-2018

TK Poster (4)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-01-2019

TK Poster (6)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

CL7, Lầu 9

  

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

TK Poster (3)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

26-12-2018

TK Poster (4)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL9, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-01-2019

TK Poster (6)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

28-12-2018

TK Poster (5)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL9, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-01-2019

TK Poster (7)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài TK Poster sau 1 tuần 11-01-2019

CL9, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.