Hôm nay, Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019
Thứ Bảy, 08/12/2018 - 10:57:56
Tuần 51 - 52

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

Typography (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-12-2018

Typography (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

12-12-2018

Typography (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-12-2018

Typography (10)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

14-12-2018

Typography (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-12-2018

TK Poster (1)

GV: Ths. Trần Thanh Hùng

CL7, Lầu 9

  

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

Typography (9)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

12-12-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

19-12-2018

TK Poster (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

14-12-2018

Typography (10)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Typo ngày 21/12/2018

CL9, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-12-2018

TK Poster (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Typo cho TT Trung tâm

CL9, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.