Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Chủ nhật, 25/11/2018 - 13:12:36
Tuần 49 -50

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

Nghỉ

 

THỨ HAI

03-12-2018

Typography (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

28-11-2018

Typography (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-12-2018

Typography (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

30-11-2018

Tâm lý Khách hàng (3)

GV: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-12-2018

Tâm lý Khách hàng (4)

GV: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL7, Lầu 9

  

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

Typography (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

03-12-2018

Typography (7)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9, Lầu 9

THỨ TƯ

28-11-2018

Typography (6)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-12-2018

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

30-11-2018

Ý tưởng sáng tạo (7)

GV:  Ths. Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Ý tưởng sau 1 tuần 07-12-2018

CL9, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-12-2018

Typography (8)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Ý tưởng cho TT Trung tâm

CL9, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.