Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Bảy, 10/11/2018 - 09:10:38
Tuần 47 - 48

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

Nghỉ

 

THỨ HAI

19-11-2018

Typography (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

14-11-2018

Typography (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-11-2018

Nghỉ

THỨ SÁU

16-11-2018

Tâm lý Khách hàng (1)

GV: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-11-2018

Tâm lý Khách hàng (2)

GV: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL7, Lầu 9

  

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

Typography (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-11-2018

Typography (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9, Lầu 9

THỨ TƯ

14-11-2018

Typography (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài C.I.P cho TT Trung tâm

CL9, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ TƯ

21-11-2018

Typography (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

16-11-2018

Ý tưởng sáng tạo (5)

GV:  Ths. Lê Thị Bích Loan

CL9, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-11-2018

Ý tưởng sáng tạo (6)

GV:  Ths. Lê Thị Bích Loan

CL9, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.