Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Sáu, 26/10/2018 - 10:19:32
Tuần 45 - 46

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

Marketing (5)

GV: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-11-2018

Marketing (8)

GV: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

31-10-2018

Marketing (6)

GV: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-11-2018

Marketing (9)

GV: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

02-11-2018

Marketing (7)

GV: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-11-2018

Nghỉ

  

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

C.I.P (6)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-11-2018

C.I.P (8)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

THỨ TƯ

31-10-2018

C.I.P (7)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-11-2018

C.I.P (9)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Nộp bài C.I.P sau 1 tuần 14-11-2018

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

02-11-2018

Ý tưởng sáng tạo (5)

GV:  Ths. Lê Thị Bích Loan

CL9, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-11-2018

Nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.