Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Chủ nhật, 25/11/2018 - 13:16:46
Tuần 65 - 66

Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

TK Poster (4)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

03-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

28-11-2018

TK Bao bì (8)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-12-2018

TK Bao bì (9)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài TK Bao Bì sau 1 tuần 12-12-2018

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

30-11-2018

TK Poster (5)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-12-2018

TK Poster (6)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

  

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

Nghỉ

 

THỨ HAI

03-12-2018

TK Brochure Catalogue (7)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure Catalogue sau 1 tuần 10-12-2018

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

28-11-2018

TK Brochure Catalogue (5)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-12-2018

TK bao bì (1)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

30-11-2018

TK Brochure Catalogue (6)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-12-2018

TK bao bì (2)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.