Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Bảy, 10/11/2018 - 09:28:14
Tuần 63 - 64

Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

TK Brochure Catalogue (7)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

Nộp bài Brochure Catalogue sau 1 tuần 19-11-2018

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-11-2018

TK Poster (2)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

Nộp bài Brochure Catalogue cho TT Trung tâm

CL8, Lầu 9

Sau 10g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

THỨ TƯ

14-11-2018

TK Bao bì (6)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-11-2018

TK Bao bì (7)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

16-11-2018

TK Poster (1)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-11-2018

TK Poster (3)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

  

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

Kỹ thuật in (8)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến 

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-11-2018

TK Brochure Catalogue (3)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

14-11-2018

TK Brochure Catalogue (1)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-11-2018

TK Brochure Catalogue (4)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

16-11-2018

TK Brochure Catalogue (2)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-11-2018

TK Brochure Catalogue (5)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL10, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.