Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Sáu, 26/10/2018 - 10:18:12
Tuần 61 - 62

Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

TK Brochure Catalogue (3)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-11-2018

TK Brochure Catalogue (5)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

31-10-2018

TK Bao bì (4)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-11-2018

TK Bao bì (5)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

02-11-2018

TK Brochure Catalogue (4)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-11-2018

TK Brochure Catalogue (6)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

  

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

Kỹ thuật in (3)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài TK Poster cho TT Trung tâm

CL10, Lầu 9

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ HAI

05-11-2018

Kỹ thuật in (5)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

31-10-2018

Kỹ thuật in (4)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-11-2018

Kỹ thuật in (6)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

02-11-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

09-11-2018

Kỹ thuật in (7)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.