Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Sáu, 12/10/2018 - 09:04:54
Tuần 59 - 60

Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

Nghỉ

 

THỨ HAI

22-10-2018

TK Brochure Catalogue (2)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

17-10-2018

TK Bao bì (2)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-10-2018

TK Bao bì (3)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

19-10-2018

TK Brochure Catalogue (1)

Gv: Ths Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-10-2018

Nghỉ

  

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

TK Poster (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

 

Nộp bài C.I.P cho TT Trung tâm

CL10, Lầu 9

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ HAI

22-10-2018

TK Poster (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

 

Nộp bài TK Poster sau 1 tuần 29-10-2018

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

17-10-2018

TK Poster (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-10-2018

Kỹ thuật in (1)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

19-10-2018

TK Poster (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-10-2018

Kỹ thuật in (2)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến 

CL10, Lầu 9 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.