Hôm nay, Thứ Năm ngày 21 tháng 6 năm 2018
Thứ Sáu, 14/04/2017 - 10:19:32
Tuần 1 - 2

 

Lớp GD35-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 1]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-05-2017

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

08-05-2017

Drawing (2)

Gv: Huỳnh Thị Kim Trâm

P604, Lầu 6

THỨ TƯ

03-05-2017

Qui chế học tập & mạng nội bộ

Gv: Nguyễn Anh Minh

CL9, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-05-2017

Drawing (3)

Gv: Huỳnh Thị Kim Trâm

P604, Lầu 6

THỨ SÁU

05-05-2017

Drawing (1)

Gv: Huỳnh Thị Kim Trâm

P604, Lầu 6

 

THỨ SÁU

12-05-2017

Drawing (4)

Gv: Huỳnh Thị Kim Trâm

P604, Lầu 6

 

Lớp GD35-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 1]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-05-2017

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

08-05-2017

Drawing (2)

Gv: Lê Phi Hùng

P604, Lầu 6

THỨ TƯ

03-05-2017

Qui chế học tập & mạng nội bộ

Gv: Nguyễn Anh Minh

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-05-2017

Drawing (3)

Gv: Lê Phi Hùng

P604, Lầu 6

THỨ SÁU

05-05-2017

Drawing (1)

Gv: Lê Phi Hùng

P604, Lầu 6

 

THỨ SÁU

12-05-2017

Drawing (4)

Gv: Lê Phi Hùng

P604, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.