Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Năm, 02/03/2017 - 16:09:19
Tuần 8 - 9

 

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-03-2017

HĐH Mac (2)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14

 

THỨ HAI

13-03-2017

Illustrator CC (2)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

THỨ TƯ

08-03-2017

HĐH Mac (3)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14

 

THỨ TƯ

15-03-2017

Illustrator CC (3)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

THỨ SÁU

10-03-2017

Illustrator CC (1)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

Nộp bài Vẽ Tay thực tế & Màu sắc bố cục cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ SÁU

17-03-2017

Illustrator CC (4)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.