Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Tư, 15/02/2017 - 10:55:09
Tuần 6 - 7

 

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 6]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-02-2017

Màu sắc & bố cục (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL1, Lầu 9

 

THỨ HAI

27-02-2017

Màu sắc & bố cục (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL1, Lầu 9

THỨ TƯ

22-02-2017

Màu sắc & bố cục (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL1, Lầu 9

 

THỨ TƯ

01-03-2017

Màu sắc & Bố Cục (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL1, Lầu 9

THỨ SÁU

24-02-2017

Màu sắc & bố cục (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Vẽ Tay cho thường trực trung tâm

CL1, Lầu 9

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ SÁU

03-03-2017

HĐH Mac (1)

Gv: Lê Việt Hùng

CL1, Lầu 9

CHỦ NHẬT

26-02-2017

Vẽ Thực Tế Ngoại Cảnh

8h à11h

CV Tao Đàn

Cổng Huyền Trân Công Chúa

 

CHỦ NHẬT

05-03-2017

Vẽ Thực Tế Ngoại Cảnh

8h à11h

CV TaoĐàn

Cổng Huyền Trân Công Chúa

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.