Hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018
Thứ Hai, 16/01/2017 - 10:14:01
Tuần 4 - 5

 

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 4]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 5]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-02-2017

Drawing (7)

Gv: Lê Phi Hùng

Studio, Lầu 10

 

THỨ HAI

13-02-2017

Màu sắc & bố cục (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL1, Lầu 9

THỨ TƯ

08-02-2017

Drawing (8)

Gv: Lê Phi Hùng

Studio, Lầu 10

 

THỨ TƯ

15-02-2017

Màu sắc & bố cục (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL1, Lầu 9

THỨ SÁU

10-02-2017

Drawing (9)

Gv: Lê Phi Hùng

Studio, Lầu 10

 

THỨ SÁU

17-02-2017

Lớp nghỉ

CL1, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.