Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Sáu, 14/04/2017 - 10:02:49
Tuần 14 - 15

 

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-04-2017

Illustrator CC (14)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

 

THỨ HAI

24-04-2017

Illustrator CC (17)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

THỨ TƯ

19-04-2017

Illustrator CC (15)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

 

THỨ TƯ

26-04-2017

Illustrator CC (18)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

THỨ SÁU

21-04-2017

Illustrator CC (16)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

 

THỨ SÁU

28-04-2017

Illustrator CC (19)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.