Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Sáu, 17/03/2017 - 13:57:24
Tuần 10 - 11

 

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-03-2017

Illustrator CC (5)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

 

THỨ HAI

27-03-2017

Illustrator CC (8)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

THỨ TƯ

22-03-2017

Illustrator CC (6)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

 

THỨ TƯ

29-03-2017

Illustrator CC (9)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

THỨ SÁU

24-03-2017

Illustrator CC (7)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

 

THỨ SÁU

31-03-2017

Illustrator CC (10)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.